Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Każdy, kto ukończy 18 rok życia otrzymuje osobistą ulgę podatkową tzw. Personfradrag. W 2014roku wynosi ona 42 800 . Kwota ta obowiązuje tylko w przypadku przepracowania w Danii pełnego roku. Wartość podatkowa ulgi wliczana jest bezpośrednio w poszczególne składki podatku dochodowego.

Ulga z tytułu zatrudnienia (Beskæftigelsesfradrag) obejmuje osoby, które są zatrudnione i odprowadzają składkę na fundusz pracy. Ulga została w 2014 roku podniesiona i wynosi 7,65%, maksymalnie może wynieść 25 000 dkk, w skali roku, 9100dkk w miesiącu. Ulga naliczana jest automatycznie z wynagrodzenia przed odciągnięciem 8% na fundusz pracy, ale po potrąceniu ewentualnych składek emerytalnych

Osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym mogą ponadto skorzystać z ulgi:
- za dojazdy do i z pracy- ulga z tytułu kosztów dojazdu z miejsca stałego zamieszkania w Twoim kraju do miejsca pracy w Danii ( tylko, jeśli Twój pracodawca nie pokrywa kosztów Twoich przejazdów)

- ulga z tytułu dojazdów z miejsca Twojego zakwaterowania w Danii do miejsca pracy. Powyżej 25km stawka ulgi to 2,10dkk za każdy km
- Ulga z tytułu zakwaterowania i wyżywienia. Gdy pracujesz w Danii tymczasowo, twoje wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie są traktowane jako koszty poniesione w związku ze świadczeniem pracy, ponieważ odległość między miejscem twojej pracy a stałym miejscem zameldowania jest tak duża, ze nie możesz nocować w domu

- ulga za członkostwo w związkach zawodowych i na ubezpieczenie w razie utraty pracy (A-kasse). Kwota odliczenia nie może jednak przekraczać 3000dkk

Osoby z pełnym obowiązkiem podatkowym mają między innymi prawo do ulg:
- ulga za dojazdy między adresem zamieszkania a miejscem pracy
- ulga za członkostwo w związkach zawodowych i na ubezpieczenie w razie utraty pracy
- ulgi z tytułu płaconych odsetek kredytowych
- ulgi z tytułu odprowadzanych składek emerytalnych
- Zielony Czek- otrzymuje każdy po skończeniu 18 roku życia

Jeżeli w ciągu roku nadpłaciłeś podatek dochodowy, otrzymasz jego zwrot. Jeśli zapłaciłeś za mało , bo np. Twój dochód w ciągu roku się zwiększył, a Ty nie naniosłeś tej zmiany w karcie podatkowej, będziesz musiał oddać brakujący podatek w podanym terminie.

Ewentualny zwrot nadpłaconego podatku jest przelewany na Twoje Nem Konto. Upewnij się, czy wraz z otwarciem rachunku w duńskim banku, NemKonto zostało Tobie także założone. Jeśli nie poproś swój bank o pomoc.