Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej istnieje możliwość uzyskania ulg z tytułu poniesionych kosztów otworzenia firmy.

W większości przypadków można uzyskać ulgę z tytułu poniesionych kosztów aż do 6 miesięcy przed otworzeniem działalności. Mogą to być koszty związane np. z wynajmem lokalu, reklamą, telefonem.

Nie można niestety otrzymać ulgi od poniesionych kosztów związanych z rozwinięciem lub poszerzeniem istniejącej już działalności.

Prowadząc już działalność, istnieją pewne wydatki, które można sobie w postaci ulgi odpisać od podatku:
- zakup towaru, tzn koszty związane z towarem, który zostanie sprzedany przez firmę
- koszty najmu lokali
- prąd i ogrzewanie w firmie
- naprawa i prace konserwacyjne związane z lokalami służbowymi
- inwentarz i maszyny. Koszty o wysokiej wartości należy rozpisać na wiele lat- amortyzacja
- pojazd firmowy i związane z nim wydatki ekploatacyjne ( naprawy, ubezpieczenia)- oczywiście tylko w zakresie użytkowania służbowego
- ubezpieczenia dot.firmy
- koszty adwokata i rewidenta
- koszty telefonów i sieciowe

Wszystko, co zostało zakupione na firmę, ale przeznaczone jest do użytku prywatnego, nie może zostać odpisane od podatku.

Koszty związane z zakupem inwentarza, sprzętu, maszyn, urządzeń, pozwalające na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a które nie można odciągnąć od podatku w chwili zakupu, należy rozpisać do amortyzacji.

Dokumentację związaną z kosztami ( rachunki, pokwitowania), od których odliczone zostały ulgi należy przechowywać przez 5 lat