Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

 • rachunki w wysokości 10 000 koron lub powyżej należy płacić elektronicznie
 •  młodzież do 16. roku życia wykonując prace w prywatnych gospodarstwach jest zwolnbiona z podatku (np pilnowanie dzieci, wyprowadzanie psów, koszenie trawników, itd)
 •  limit, do którego emeryt może dorobić w gospodarstwie prywatnym w ciągu roku, to 10 000 koron. Powyżej tej kwoty należy odprowadzić podatek
 •  wszyscy mogą nieodpłatnie pomagać rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom. Jednak jeśli pomoc zostanie nagrodzona albo finansowo, albo w formie innej usługi, należy od wynagrodzenia odprowadzić podatek
 • Nieumyślne uchylanie się od opodatkowania

  W przypadku nieumyślnego naruszenia przepisów podatkowych i ustawy o VAT grzywnę oblicza się następująco:

  ½ x nie opłacona kwota do 60 000 kr.

  1 x nie opłacona kwota ponad 60 000 kr.

  Przykład:

  Nie opłacona kwota VATu i podatku dochodowego wynosi 70 000 kr.

  Grzywna:

  1 x 60 000 = 30 000 kr.

  1 x (70 000 – 60 000) = 10 000 kr.

  łącznie grzywna w wysokości 40 000 kr.

 •  Umyślne uchylanie się od opodatkowania
   W przypadku umyślnego naruszenia przepisów podatkowych i ustawy oVAT grzywnę oblicza się następująco:
   1 x nie opłacona kwota do 60 000 kr.
   2 x nie opłacona kwota ponad 60 000 kr.
   Przykład:
   Nie opłacona kwota VATu i podatku dochodowego wynosi 70 000 kr.
   Grzywna:
   1 x 60 000 kr. = 60 000 kr.
   2 x (70 000 kr. – 60 000 kr.) = 20 000 kr.
   łącznie grzywna w wysokości 80 000 kr.
 • Kiedy za naruszenie przepisów podatkowych i ustawy o VAT grozi kara pozbawienia wolności.

  Za umyślne naruszenie przepisów podatkowych i ustawy o VAT oraz jednoczesne nieopłacenie kwoty podatku dochodowego i/albo VATu przewyższającej 250.000 koron, grozi kara pozbawienia wolności do1 roku i 6 miesięcy oraz grzywna w wysokości kwoty oszustwa podatkowego. W szczególnie poważnych przypadkach grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.