Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej istnieje możliwość uzyskania ulg z tytułu poniesionych kosztów otworzenia firmy.

W większości przypadków można uzyskać ulgę z tytułu poniesionych kosztów aż do 6 miesięcy przed otworzeniem działalności. Mogą to być koszty związane np. z wynajmem lokalu, reklamą, telefonem.

Nie można niestety otrzymać ulgi od poniesionych kosztów związanych z rozwinięciem lub poszerzeniem istniejącej już działalności.

Prowadząc już działalność, istnieją pewne wydatki, które można sobie w postaci ulgi odpisać od podatku:
- zakup towaru, tzn koszty związane z towarem, który zostanie sprzedany przez firmę
- koszty najmu lokali
- prąd i ogrzewanie w firmie
- naprawa i prace konserwacyjne związane z lokalami służbowymi
- inwentarz i maszyny. Koszty o wysokiej wartości należy rozpisać na wiele lat- amortyzacja
- pojazd firmowy i związane z nim wydatki ekploatacyjne ( naprawy, ubezpieczenia)- oczywiście tylko w zakresie użytkowania służbowego
- ubezpieczenia dot.firmy
- koszty adwokata i rewidenta
- koszty telefonów i sieciowe

Wszystko, co zostało zakupione na firmę, ale przeznaczone jest do użytku prywatnego, nie może zostać odpisane od podatku.

Koszty związane z zakupem inwentarza, sprzętu, maszyn, urządzeń, pozwalające na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a które nie można odciągnąć od podatku w chwili zakupu, należy rozpisać do amortyzacji.

Dokumentację związaną z kosztami ( rachunki, pokwitowania), od których odliczone zostały ulgi należy przechowywać przez 5 lat

Jak zamówić kod TastSelv

1. Logujemy się na stronie www.skat.dk
2. Najeżdżamy myszką na słowo Log på po prawej stronie ekranu. Rozwinie się nam okno, gdzie zobaczymy kolejno sposoby logowania się na stronie : TastSelv Borger
Log på med NemId
Log på med TastSelv kode
Log på med autorisation
Bestil kode

3. Wybieramy opcję 5 od góry – Bestil kode-
4. Pokazuje nam się nowe okno. Teraz do wyboru mamy 2 opcje: Bestil NemId
Bestil TastSelv kode

5. Naciskamy - TastSelv kode-
6. Nowe okno i pusta rubryka. Tam wpisujemy nr CPR ( z myślnikiem)
7. Teraz mamy do wyboru- uzyskanie hasła dostępu poprzez email / sms/ albo listownie,
8. Pamiętajmy, że gdy wybierzemy opcję sms lub email, Skat musi wcześniej znać nr Tel lub adres mailowy
9. Gdy otrzymamy kod, logujemy się na stronie skatu i wybieramy logowanie przez: Log på med TastSelv kode
10. Musimy wpisać nr CPR i otrzymany kod
11. Teraz system pyta się o nowe hasło, jakie chcemy mieć : musi ono zawierać od 8-16 znaków, następnie powtarzamy hasło i naciskamy FORTSÆT
12. Jesteśmy już zalogowani z nowym kodem TastSelv

Jeśli nadal będziesz potrzebował pomocy z uzyskaniem kodu, napisz do nas lub zadzwoń.