Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

- faktury o kwocie 10 000 koron i powyżej należy płacić elektronicznie

- Na placach budowy- także prywatnych- musi zostać w widocznym miejscu ustawiony szyld z nazwą firmy, która wykonuje prace. Brak szyldu kosztuje 5 000 koron

- Skat ma prawo do przeprowadzenia kontroli na prywatnej posesji właściciela przedsiębiorstwa, inspektor może wejść na posesję, do ogrodu, lecz nie do prywatnego domu czy mieszkania właściciela firmy